Velkommen til

Spansk Translatørbyrå

NORSK-SPANSK OG SPANSK-NORSK

NORUEGO-ESPAÑOL Y ESPAÑOL-NORUEGO

STATSAUTORISERT TRANSLATØR

TRADUCTOR JURADO

STATSAUTORISERT TOLK

INTÉRPRETE JURADO

+47 55 22 02 90

+47 90 11 15 21

ivar.evjenth@mac.com

Ivar Evjenth

er cand.mag. fra Universitetet i Bergen, med studier i spansk språk, historie, litteratur og samfunnsforhold ved Universidad Complutense i Madrid. Har også undervist i tolkefag ved Universitetet i Bergen. Begynte som tolk i Flyktningerådet i 1979. Translatøreksamen i 1983. Arbeid ved norsk konsulat i Spania og aktiv i spansk teatergruppe. Har drevet med oversettelser og tolking i spansk på heltid siden 1979. Flere års opphold i Spania. Meget habil og dyktig oversetter og tolk.

TOLKING

Statsautorisert tolk på høyeste nivå i Tolkeportalen. lang erfaring med:

  • Rettstolking
  • Simultantolking
  • Konsekutivtolking
  • Konferansetolking
  • Tolking for grupper

Omgjengelig, liker å arbeide med mennesker, reiser gjerne og har hatt tolkeoppdrag blant annet i Spania, Bolivia og Argentina. Lang erfaring som tolk på mange områder, hos lege, psykolog, arbeidsplass, politi, tingrett, lagmannsrett og Høyesterett, på ministernivå og på Stortinget. Tolkeoppdrag er vanligvis underlagt taushetsplikt.

Bestill tolk direkte og still krav til tolkens kvalifikasjoner når du trenger tolk!

OVERSETTELSER

Mange dokumenter må være oversatt av statsautorisert translatør for å være gyldige. Alle oppdrag behandles konfidensielt. Translatøren er underlagt taushetsplikt, med mindre det er oversettelser som er ment for publisering, for eksempel reklametekster, menyer, osv. Vi tilbyr oversettelse innen en mengde områder. Typiske oppdrag er:

 

Adposjonspapirer
Arbeidsattester
Arvedokumenter
Attester
Avtaler
Brev
Brosjyrer
Bruksanvisninger
Fisk
Fiskeoppdrett
Firmaattester
Forsikringsdokumenter
Fullmakter
Fødselsattester
Juridiske dokumenter
Karakterutskrifter
Kontrakter
Kursbevis
Legeattester
Dødsattester
Politiattester
Reiseliv
Reklametekster
Revisjonsberetninger
Rettsdokumenter
Separasjonsbevillinger
Sivilstandattester
Skilsmissebevillinger
Skjøter
Skolepapirer
Statsborgerskap
Teknisk dokumentasjon
Testamenter
Trygdesaker
Urbefolkningssaker
Utlendingssaker
Vandelsattester
Vedtekter
Vigselsattester
Vitnemål
Økonomi
Årsrapporter

NOTARIALBEKREFTELSE

Dokumenter som skal brukes i utlandet krever i mange tilfeller notarialbekreftelse og legalisering for å være gyldige i utlandet. Det norske dokumentet må først bekreftes av Notarius Publicus, som bekrefter utstederens underskrift ved personlig fremmøte og fremvisning av legitimasjon. Dokumenter som er utstedt av norske myndigheter kan også stemples som «Fremlagt i original», som bekreftelse på at det er et ekte dokument. Notarius Publicus kan også bekrefte signaturrett og underskrift i firma, leveattest, rett kopi og forsikring på ære og samvittighet. Kompetanse som Notarius Publicus er blant annet gitt til tingrettene, byfogdene, lensmennene og utenrikstjenesten.

LEGALISERING

Etter notarialbekreftelse og/eller bekreftelse fra statsautorisert translatør må dokumentene legaliseres. Mange land, blant annet Norge, har undertegnet Haag-konvensjonen av 5. oktober 1961 om forenklet legalisering med apostille. I Norge er legalisering med apostille delegert til Fylkesmannen. For landene som ikke er med i ordningen med apostille må dokumentene først legaliseres i norsk UD og så i vedkommende lands ambassade. Legalisering er en bekreftelse på at notaren og translatøren innehar stillingen eller kompetansen som er angitt i dokumentet og at de har rett til å utferdige dokumentet. Når disse trinnene er gjort er dokumentene gyldige for bruk i utlandet.
For mer informasjon, se Legalisering.

Kontakt oss

 

+47 55 22 02 90

+47 90 11 15 21

ivar.evjenth@mac.com

Breiholten 59, 5257 Kokstad

4 + 2 =

nb_NONorwegian